Huisregels

 

Om de lessen plezierig en gestructureerd te laten verlopen hebben we enkele huisregels nodig. Deze regels gelden Vagebond breed, ongeacht van welke dienst u gebruik maakt.

Regels met betrekking tot MANTRAILEN vind u hier.

 

Slecht weer !!

Weer of geen weer, gehoorzaamheidstraining gaat in principe door op de geplande data. Check de website en facebook.

Check de agenda voor lesdagen/vakanties die uitvallen.

Bij EXTREEM slecht/goed weer zal uiterlijk 1 uur voor aanvang training een melding op de website enfacebook verschijnen dat een training NIET doorgaat. Tevens wordt dit ook op onze Facebook-pagina gemeld.

Agility gaat NIET door op regenachtige dagen en gedurende de wintermaanden.

Check dus de website bij extreem slecht weer, bij twijfel, even bellen. Verzeker je van de laatste info door een refresh van de homepagina te doen. Als het goed is zie je op deze pagina de actuele dag en tijdstip van bezoek.

Inschrijven

Alle rassen/honden kunnen ingeschreven worden mits voorzien van een geldig EU paspoort en de verplichte chipregistratie.

Inschrijven kan door het sturen van een mail met de standaard gegevens. Heeft u na 1 dag nog geen bericht, mail of bel dan even, wellicht is uw inschrijving niet gelukt. Check uw spambox want daar komt onze mail nog wel eens in terecht.

Indien u een proefles met uw hond wilt meelopen kost deze proefles 15 euro en dient u vóóraf te voldoen.

Uw plek is pas gereserveerd ná ontvangst van betaling. Betaling kan op 3 manieren. Contant vóórafgaand aan de eerste les, via een tikkie ter plekke of overmaken vóór de eerste les op IBAN NL93.Rabo.0153.6004.03 tnv De Vagebond te Stein / BIC RABONL2U.

Annuleren van lessen

Indien een cursist, om welke reden dan ook, een les annuleert, vervalt deze les, lessen schuiven niet op. Als een cursist 2 achtereenvolgende lessen zonder afmelding niet is verschenen, vervallen alle rechten op de resterende lessen. Wij weten dan namelijk niet of u wel of niet meer komt. Cursuslessen of cursusgelden zijn niet overdraagbaar.

Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgeld. Ziekte, ongeval e.d. van zowel de cursist als de hond, zijn risico’s voor de cursist.

Beschouw het cursusgeld als contributie voor een sportschool. Les niet bijwonen, is les vervallen. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Uw plek is immers gereserveerd.

Lessen die De Vagebond annuleert schuiven uiteraard wel één week op.

Mocht u besluiten de cursus om welke reden dan ook af te breken treed de coulanceregeling in werking. Dit betekend dat er 50% van de openstaande gelden geretourneerd wordt. Heeft u betaald maar besluit u niet te starten dan berekenen wij 15 euro administratiekosten.

Gedurende de lessen

Gelieve buiten de poort te wachten totdat de lopende les afgelopen is.

U bent van harte welkom om een training te bekijken maar zonder hond. Honden die GEEN training lopen gelieve niet mee te nemen op het terrein. Cursisten dienen minimaal 16 jaar oud te zijn (anders in overleg)

Uw hond is gedurende de lessen, tenzij de coach anders vermeld, ten allen tijde aangelijnd. Het is niet toegestaan honden aangelijnd te laten snuffelen/spelen in verband met het eventueel ontstaan van onwenselijke situaties. Het gebruik van toestellen is alleen toegestaan onder strikte begeleiding van een van de coaches van de hondenschool.

Om risico's te beperken en omdat zieke honden nu eenmaal rust nodig hebben is meetrainen helaas niet mogelijk indien uw hond diarree heeft en/of overgeeft, veel hoest, mank loopt, veel jeuk heeft, kale plekken heeft, niet voldoende is ingeënt. Heeft uw hond één van de voornoemde klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts zeer aan te raden!

Wij maken GEEN gebruik van werpkettingen, rammel dingen, slipkettingen stroom- prik- en wurgbanden, schreeuwen, slaan, schoppen, nekvel pakken, op de rug gooien of andere vormen van geweld ten aanzien van uw hond. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder restitutie van het cursusgeld.

Laat de hond vóór de training goed uit. De trainingslocatie is geen uitlaatplek. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dan dient men dit zelf op te ruimen. Zorg ervoor dat u poepzakjes bij u heeft. Neem deze ook mee en deponeer ze op de daarvoor bestemde plek. Laat reuen niet tegen voorwerpen aanplassen !

Mobiele telefoons gelieve uit te schakelen en gedurende de lessen niet te roken.

Klachten/Geschillen

Wij doen als team De Vagebond ons uiterste best om aan uw wensen of verwachtingen tegemoet te komen. Toch kan het voorkomen dat dit niet haalbaar is om welke reden dan ook. Mocht u klachten of kritiek hebben over de training, uw instructeur of over andere zaken, bespreek dit dan met uw instructeur. Alle instructeurs staan open voor kritiek, daar kunnen we van leren. Indien u niet met uw instructeur zelf over uw klacht wilt praten, neem dan contact op met Pascalle of Jo, eigenaren van de hondenschool. Dit kan persoonlijk ná een les of per mail. We vinden het veel fijner als u uw kritiek kenbaar maakt, we zoeken dan een passende oplossing. We zijn nooit te oud om te leren!

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u ontevreden, vertel het ons!

Theorieavond / Workshop / Opleiding

Regelmatig worden theorieavonden en workshops gepland. Het is niet verplicht deze te volgen doch wel zeer aan te raden. Zie voor data of inschrijven, de agenda. Deze avonden zijn zeer informatief en verschaffen veel kennis en inzicht in het wel en wee van de hond en hoe de eigenaar hiermee om dient te gaan. Ook voor specifieke vragen. Bij inschrijven zien wij graag uw betaling tegemoet op IBAN NL93.Rabo.0153.6004.03 tnv De Vagebond te Stein / BIC RABONL2U, uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de theorieavond/workshop/opleiding. De betaling garandeert uw plek.

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Activiteiten

Regelmatig organiseren we een activiteit, zoals een wedstrijd of wandeling. Deze worden per mail aangekondigd maar zijn ook zichtbaar in de agenda. Deelname aan activiteiten is geheel vrijblijvend, inschrijven wordt echter op prijs gesteld, dit kan via mail. Tijdens wandelingen gaan alle honden overwegend los. Is uw hond niet sociaal genoeg dient u hier wel rekening mee te houden. Daar de wandelingen vrij lang zijn, is het niet aan te bevelen om deel te nemen indien uw hond jonger dan 1 jaar is.

Intake

Bij ons zijn alle rassen welkom, niets uitgezonderd. Puppen zijn minimaal 8,5 weken oud.

Indien uw hond ouder is dan 6 maanden, niet bij ons getraind heeft, een herplaatser is, een hond met gedrag dat u wilt veranderen, kunt u altijd een afspraak maken voor een intake. Wij kunnen namelijk deze honden nooit rechtstreeks in een groep zetten zonder ze gezien te hebben. Op deze manier kunnen we analyseren in welke groep de hond het best te plaatsen is. Intake's dienen vóórafgaand aan de intake te worden voldaan. Dit kan per bank via app of contant. Indien er niet betaald is vindt de intake niet plaats.

Privacy statement

Al uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen worden vernietigd na het verlaten van onze hondenschool. Wij zullen deze niet aan derden verstrekken noch gebruiken om spam te versturen. Wij zullen niet meer gegevens vragen, verwerken of opslaan dan nodig. Onze website is voorzien van een SSL certificaat. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor de benodigde informatievoorziening met betrekking tot cursussen, trainingen en dergelijke. Bij inschrijving dient u de huisregels als ook het privacy statement voor gelezen te vinken.

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze cursussen is geheel voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden wordt toegebracht.

De Vagebond is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het trainingsveld.
Dit geldt ook voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur(s) en/of De Vagebond.

De Vagebond bepaalt of een cursist en hond in aanmerking komen voor een cursus.

De Vagebond kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist beoogde resultaten.

Indien u het inschrijfformulier heeft ingevuld en/of contributie dan wel cursusgeld heeft voldaan wordt u geacht onze huisregels te hebben gelezen en begrepen en gaat u automatisch akkoord met deze.

Het niet naleven van onze huisregels kan leiden tot het eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

Iedereen blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag alsook het gedrag van zijn/haar hond.